A A A

alt

    Dodatkowe informacje o projekcie : Maria Margońska 605 890 779

Działania projektowe:

obraz 044 seniorzy ywo zainteresowani warsztatemobraz 046 monika i cieszka sztukmisjaWrzesień 2011

 

Na spotkaniu członków Stowarzyszenia przekazaliśmy szczegóły projektu i zaprosiliśmy członków w grupie wiekowej 50+ chętnych do udziału w projekcie na spotkanie organizacyjne w dniu 03.10.2011 .

Październik 2011

 

Spotkanie promujące projekt ze słuchaczami Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Rybniku. Seniorzy zainteresowani projektem zostali zaproszeni do udziału w grupie roboczej projektu. Rusza szkolenie językowe osób uczestniczących w projekcie. Seniorzy , zostali przetestowani pod kątem znajomości języka angielskiego jako języka roboczego projektu i dołączyli do grup uczących się języka angielskiego na różnych poziomach – w zależności od swego aktualnego poziomu znajomości języka.

Styczeń 2012                                                    alt

 

Zgodnie z przygotowanym harmonogramem spotkań, ruszają regularne comiesięczne spotkania grupy roboczej seniorów , którzy w ramach projektu Wolontariatu Seniorów pojadą do Londynu w maju 2012 i maju 2013. Podczas środowych spotkań omawiamy zasady wolontariatu, planujemy pobyt w Londynie a także planujemy przyjęcie w Rybniku seniorów z Wielkiej Brytanii, którzy przyjadą do nas w sierpniu 2012 roku i w czerwcu 2013 roku. Padają propozycje pokazania Brytyjczykom ogrodów w naszym mieście i regionie.

Kwiecień 2012

Seniorzy- wolontariusze z dwóch grup roboczych biorą udział w warsztatach „Mowa ciała i inne sposoby komunikacja pozawerbalnej” zorganizowane dla nas przez firmę Sztukmisja z Wisły. Poznajemy tajemnice uniwersalnego języka ciała, a także różnice międzykulturowe z jakimi spotkać się mogą seniorzy-wolontariusze podczas swojego pobytu za granicą.

  alt