A A A

logoOpis Projektu Partnerskiego Grundtviga zaakceptowanego w roku 2011

Numer referencyjny projektu:

2011-1-ES1-GRU06-35128 4

Nazwa organizacji:

STOWARZYSZENIE WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ „RYBNIK-EUROPA”

Tytuł projektu:

Stare czasy / Nowe czasy. Przeszłość i teraźniejszość w dzisiejszej Europie

Streszczenie projektu:

Projekt zatytułowany „Stare czasy/Nowe czasy” skupia organizacje zaangażowane zarówno w edukację formalną, jak i nieformalną z Niemiec, Włoch, Polski, Hiszpanii oraz Wielkiej Brytanii. Projekt ma na celu udzielanie wsparcia członkom organizacji w dokumentowaniu zmian społecznych, politycznych oraz ekonomicznych jakie zaszły w ich krajach w ostatnim czasie, a które miały znaczny wpływ na ich teraźniejszość. Zmiany te ciągle jeszcze zachodzą, w niektórych przypadkach proces transformacji jest bardzo zaawansowany, a stare struktury ledwo widoczne, w innych zaś stare i nowe mieszają się kształtując teraźniejszość. Chociaż każdy kraj partnerski doświadcza tych zmian na inny sposób, w innej historyczno-kulturowej perspektywie, istnieje szereg doświadczeń wspólnych związanych ze zmianami społecznymi, ekonomicznymi, demograficznymi i kulturalnymi, do których obywatele wszystkich krajów mogą się odnieść. Poprzez zaangażowanie w zmiany, którym podlegają obywatele wszystkich krajów europejskich, projekt udzieli wsparcia uczącym się z każdej organizacji partnerskiej w rozwijaniu poczucia wspólnej historii. Autorzy projektu mają nadzieję, że projekt zaowocuje świadomością, iż wszyscy obywatele Europy dzielą odpowiedzialność za jej przyszłość. Działania projektu skupią się na uczeniu interaktywnym i refleksyjnym wspieranym działaniami lingwistycznymi i interkulturalnymi. Każda organizacja gościć będzie u siebie grupę z krajów partnerskich i podczas ich wizyty skupi się na wybranym aspekcie transformacji lokalnej, regionalnej czy narodowej. Organizacja goszcząca przygotuje referat dokumentujący wybraną transformację, łącznie z kluczowym słownictwem i użytecznymi zwrotami w języku swojego kraju, co stanowić będzie punkt wyjścia do refleksji i komentarzy ze strony gości w różnych formach pisemnych, audio-wizualnych bądź mediów społecznościowych.