A A A


Skład zarządu Stowarzyszenia Współpracy Międzynarodowej Rybnik–Europa wybrany 28 marca 2011 r. na Walnym Zebraniu sprawozdawczo-Wyborczym:

  • Arkadiusz Skowron– przewodniczący
  • Maria Malczewska - Budny – wiceprezes zarządu
  • Wiesława Różańska – członek zarządu
  • Marzena Sobczak - skarbnik
  • Piotr Wistuba - sekretarz

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wykonanie: thEdoo.pl