A A A

Pragniemy z mocą zaznaczyć. Wszystkie nasze działania, szczególnie zagraniczne zawsze były i są realizowane w porozumieniu i we współpracy Konsulatu Generalnego Ukrainy, z pomocą i pod sztandarami Caritas Archidiecezji Bielsko-Żywieckiej oraz z bardzo życzliwą pomocą Polskiej Straży Granicznej w Medyce. Składamy podziękowania za serce, oraz wielkie wyrazy wdzięczności. W naszych wyjazdach pomocowych na Ukrainę i na Litwę współpracuje ze STOWARZYSZENIEM BYłYCH WYCHOWANKÓW I WYCHOWANEK SALEZJAŃSKICH INSPEKTORII KRAKOWSKIEJ Z SIEDZIBą W OŚWIĘCIMIU

Zarząd swoją uchwałą na wniosek sekcji wschodniej Stowarzyszenia, postanowił kontynuować prace związane z pomocą rodzinom polskim na Ukrainie i na Litwie. Nasze prace pomocowe skupiamy szczególnie na parafiach, gdzie proboszczem jest ks. Piotr Smolka - Salezjanin. Natomiast na Litwie ks. Jacek Paszenda. To Oni wskazują nam, kto najbardziej potrzebuje pomocy. Tam też ją niesiemy bezinteresownie. 1

5. 01. ? 19. 01. 2010 r. ? Przemyślany - Iwano-Frankiwsk - Ukraina

Wyjazd grupy fachowców celem przeprowadzenia niezbędnych prac związanych funkcjonowaniem urządzeń klasztornych. /remont dwóch pieców gazowych w kuchni klasztornej, remont drzwi i okien; remont urządzeń sanitarnych; ciecie i transport drewna opałowego; remont samochodów klasztornych - uszkodzonych srogą zimę.

Sekcja Wschodnia wraz z kolegami BWS-ami udała się do Iwano-Frankiwska z pomocą dla Rodziny p. Beńko oraz do szpitala na rozmowę organizacji pomocy technicznej z p. Naczelnym Dyrektorem Nazarem Maślak. /pomoc polega na umożliwieniu zakupu urządzenia do sklejania linoleum-wykładziny podłogowej w salach szpitalnych, a również na sprowadzeniu specjalisty od kładzenia-sklejania i spawania tego linoleum, celem nauczenia ludzi pracujących w tym szpitalu. /podczas tego wyjazdu Państwo Krzyżanowscy z Rybnika udzielili nam istotnej pomocy/

Dnia 15.03.2010 r. Spotkanie z gościem w siedzibie stowarzyszenia Rybnik - Europa w Bushido, odbyło się spotkanie Zarządu Głównego wraz z członkami stowarzyszenia, z miłym gościem Salezjaninem - Ks. Proboszczem Piotrem Smolką, który od 17 lat pracuje w Przemyślanach na Ukrainie. Na spotkaniu ks. Piotr opowiadał o swej heroicznej pracy na zupełnie dziewiczych terenach w kontekście odradzającej się duchowości na obszarze postkomunistycznej Ukrainy. Ksiądz swym pogodnym usposobieniem, ze szczególnym ogniem w oczach, przybliżył nam tamtejsze sprawy. Sprawy, które bardzo często dotykają egzystencji człowieka w szerokim znaczeniu. Odradzająca się duchowość wśród ludzi, którzy do dziesiątek lat czekali na możliwość wyzwolenia swych myśli i wiary. Trzeba im pomóc wyrwać się z tej wieloletniej stagnacji. Misja księży Polaków, w tej grupie ks. Piotra, a także nasz pomocowy pobyt na tych ziemiach, wśród Tych ludzi, również staje się swoistą Misją. Tak widzimy te sprawy. W tym kierunku kierujemy swe działania wraz z innymi życzliwymi podmiotami, szczególnie z Wychowankami Salezjańskimi. Na spotkaniu z Ks. Proboszczem Piotrem zupełnie dobrowolnie zebrano pewną kwotę pieniędzy. Wspólnie z gościem zakupiono w naszych rybnickich sklepach sporo najpotrzebniejszych w klasztorze produktów i przewieziono na Ukrainę. Plany i zamierzenia, które Sekcja Wschodnia wspólnie z Wychowankami Salezjańskimi postawiła przed sobą do realizacji jeszcze w tym roku, są ambitne. W miarę możliwości, życzliwości i zrozumienia innych, może uda nam się wspólnie, wiele z tych zamierzeń zrealizować.

09. 04. ? 11. 04. 2010 r Przemyślany - Ukraina

Brygada fachowców Hubert-specjalista od CO oraz Henio rozpoczęli pierwszy etap przewidzianego remontu w klasztorze. Przebudowa CO. Instalacja oraz przebudowa rur wody zimnej i ciepłej. Są to przygotowania do podjęcia remontu podstawowego. /podczas tego wyjazdu Państwo Krzyżanowscy z Rybnika udzielili nam istotnej pomocy/

28. 05. ? 30. 05 2010 r. Wilno - Litwa

Delegacja Zarządu Głównego i Sekcji Wschodniej stowarzyszenia wyjechała do Wilna na uroczystość konsekracji nowowybudowanego kościoła pod wezwaniem Św. Jana Bosko. Parafia salezjańska. Proboszczem jest ks. Jacek Paszenda - Salezjanin. Ksiądz Proboszcz zaprosił delegacje Zarządu na tę uroczystość. W działaniach rybnickiego Stowarzyszenia Współpracy Międzynarodowej "Rybnik-Europa" /ta współpraca trwa już kilka lat/ pozyskaliśmy od Firmy "PURMO" 19 grzejników CO, jako darowiznę i powieźliśmy je ze sobą samochodem dostawczym na tę uroczystość. Grzejniki były bardzo oczekiwane i potrzebne w Oratorium Świetlicy dla dzieci i młodzieży w Domu Parafialnym przy tejże parafii. Delegacja Zarządu na uroczystej Mszy Świętej w procesji darów ołtarza wręczyła Eminencji Kardynałowi przewodniczącemu liturgii dokumenty darowizny grzejników.

16. 07. 2010 r. ? Przemyślany - Ukraina

Wyjazd na Ukrainę wraz z Klerykami - Diakonami z Wyższego Seminarium Duchownego w Katowicach. Sekcja wschodnia naszego stowarzyszenia wraz z Zarządem SBWS od 4 lat organizuje w Przemyślanach na Ukrainie wakacje dla tamtejszych dzieci i młodzieży. Jest to niezmiernie czynna forma wypoczynku. Dzieci są zapraszane z kilku wiosek. Baza i pobyt stały jest w Domu Parafialnym przy klasztorze przemyślańskim. Lecz dodatkowo są organizowane dwudniowe wyjazdy do poszczególnych wiosek pod namioty. Tam odbywają się zabawy, wieczorne ogniska w których biorą udział zapracowani pracą na polach Rodziny dzieci. W ten sposób rodzi się mocna więź w tej ukraińsko-polskiej społeczności.

07. 09. 2010 r. "Lwowska Fala" Radio Bytom

Na zaproszenie programu radiowego "Lwowska Fala", przedstawiciele Sekcji Wschodniej Tadeusz Chrzanowski i Ireneuszem Jajko wraz przedstawicielem SBWS, wzięli udział w programie promującym i informującym o życiu Polaków na Wschodnich Kresach. Szczególnym zainteresowaniem Pani Redaktor Anny, była motywacja naszych częstych pomocowych wyjazdów na Ukrainę. Historia tych kontaktów oraz współżycie, współdziałanie mniejszości polskiej w społeczności ukraińskiej. 

15. 12. 2010 r. do 19. 12. 2010 r. - Ukraina.

W tych dniach odbył się wyjazd organizowany przez Fundację Oświata Polska za Granicą w Warszawie; wspólnie z Sekcją Wschodnią Stowarzyszenia "Rybnik-Europa" w Rybniku; oraz ze Stowarzyszeniem SBWS - Inspektorii Krakowskiej; przy istotnej pomocy Prezydenta Miasta Rybnika. Za uzyskane pieniądze z Fundacji na pomoc świąteczną dla mieszkańców zamieszkałych na Ukrainie, Rejon Lwowski, zostały zakupione produkty spożywcze, zaś buty zimowe, ciepła odzież pozyskane z darów. Produkty i dary zostały rozprowadzone w formie paczek świątecznych rodzinom potrzebującym. Rozważanie, podział i pakowanie paczek oraz ich doręczanie lub dowóz do domów, odbywał się przy pomocy grupy młodzieży BWS-ów Rejonu Wschodniego, mieszkańców tych wiosek, do których paczki trafią.

Przygotował: kierownik Sekcji Wschodniej mgr Rafał Tymusz

Rafał Tymusz - kierownik Sekcji Wschodniej
Wiesław Sojka ? członek Sekcji Wschodniej
Ireneusz Jajko - członek sekcji Wschodniej