A A A

WARSZTATY GRUNDTVIGA.

W dniach 21 - 30 czerwca 2010 Stowarzyszenie Współpracy Międzynarodowej RYBNIK-EUROPA, dzięki wsparciu finansowemu Programu Uczenie się przez całe życie przeprowadziło Warsztaty Grundtvig pod tytułem "Proud of Our Heritage". Program tych Warsztatów edukacyjnych przewidywał naukę języka polskiego oraz poznanie śląskiej kultury i tradycji poprzez wycieczki edukacyjne.

W Warsztatach uczestniczyło 18 osób z 9-ciu krajów UE, m.in. mieszkańcy naszych miast partnerskich, 4 osoby z Dorsten, Francji, Irlandii Północnej, Hiszpanii, Litwy, Łotwy, Rumunii, Turcji, Holandii.

Goście z Europy zostali przyjęci w Urzędzie Miasta przez Panią Vice-Prezydent Kryszczyszyn, odwiedzili Muzeum Miasta, szkołę muzyczną i wzięli udział w koncercie w teatrze. Oprócz atrakcji naszego miasta, goście zwiedzili zabytkową Kopalnię Guido w Zabrzu, browar w Tychach, Zamek Pszczyński, siedzibę Zespołu Pieśni i Tańca "Śląsk" w Koszęcinie, tańczyli w rytm muzyki kapeli góralskiej w Beskidzie Śląskim.

Dla członków naszego Stowarzyszenia Warsztaty były znaczącym doświadczeniem integracji europejskiej oraz wewnątrzorganizacyjnej. Braliśmy udział w przygotowaniach, towarzyszyliśmy naszym gościom podczas codziennych warsztatów tandemowych, wyjazdów edukacyjnych oraz imprez, gościliśmy ich w naszych domach. Członkowie Stowarzyszenia po raz pierwszy spotkali się z tandemowym sposobem uczenia języków, toteż już na etapie przygotowań zgłaszali się na szkolenia instruktażowe, chcąc jak najlepiej pomóc naszym gościom w przyswajaniu języka polskiego.

Działania Warsztatów zostały opisane przez koordynatorów w dwóch pracach wysłanych na konkurs pt. "Pierwsza Liga Grundtviga" zorganizowany z okazji 10-lecia działalności tej organizacji w Polsce. Praca pt. "Bezsenne noce początkującej koordynatorki" autorstwa Marii Margońskiej została nagrodzona III nagrodą w kategorii "Najlepszy pracownik", a praca pt "Dumni ze swego dziedzictwa - wydarzenie międzypokoleniowe" napisana przez Marka Margońskiego, uzyskała III nagrodę w kategorii "Najlepsza organizacja".

Sprawozdanie przygotowała Maria Margo�ska