A A A

Środki na swoją działalność Stowarzyszenie czerpie głównie z grantów miasta na realizację konkretnych zadań, funduszy finansujących np. wymianę młodzieży, niewielkiego wsparcia sponsorów oraz ze składek, dodając do tego własną pracę. Najbardziej aktywnie Stowarzyszenie włącza się w działania miasta na rzecz rozwoju współpracy z Dorsten i Eurasburgiem w Niemczech, miastami francuskimi Mazamet i Saint–Vallier oraz Iwano–Frankiwskiem na Ukrainie.

Od wielu lat uczestniczy w przygotowaniach wzajemnych wizyt poprzez ustalanie programu wymiany artystycznej i sportowej, organizację dyskusji i spotkań integracyjnych, turystycznych przyjazdów gości i przyjmowanie ich we własnych domach oraz całej logistyki z tym związanej.

W wymienionych miastach – w czasie Dni Rybnika w Dorsten czy podobnych imprez w Mazamet czy Saint–Vallier – występowało większość istniejących w Rybniku zespołów artystycznych, rywalizowali młodzi sportowcy, swoje prace wystawiali plastycy.
W kolejnym roku my przyjmowaliśmy gości, którzy prezentowali swój program artystyczny, zwyczaje, kulinaria. Goście z Mazamet rzadko przyjeżdżali bez kucharza, zapasów sera i wina, którego smak mieszkańcy Rybnika poznawali w samym centrum, na Rynku.
W czasie obchodów 800–lecia Rybnika uczestniczący w nich goście ze wszystkich miast partnerskich obejrzeli zorganizowaną przez członków Stowarzyszenia wystawę obrazującą intensywność tej współpracy i różne jej aspekty. Wszystkie działania mają służyć wzajemnemu poznaniu i zrozumieniu, by łatwiej łamać uprzedzenia i stereotypy.

O skuteczności tych poczynań świadczą nawiązane znajomości, przyjaźnie i wielokrotne do nas powroty oraz zaproszenia do rewizyt.
Bo podstawą integracji jest wzajemne poznanie.

Przez kilka lat mieszkańcy Eurasburga przyjmowali na letni wypoczynek dzieci i młodzież z Rybnika, czemu Stowarzyszenie patronowało. Przyszedł czas, że my mogliśmy przyjąć dzieci z Ukrainy czy Litwy. Współpraca z Rejonem Wileńskim i Iwano–Frankiwskiem jest ważnym elementem działalności Stowarzyszenia. Polega ona głównie na wsparciu naszych rodaków za wschodnią granicą, ale utrzymywane są też kontakty ze społecznością ukraińską i litewską oraz tamtejszymi władzami samorządowymi i oświatowymi.

Dzięki aktywności sekcji wschodniej i pozyskanych przez jej członków sponsorów, na Ukrainę trafia pomoc materialna, a dzieci z Iwano–Frankiwska mogą wypoczywać na Mazurach. Miały one również okazję do pobytu w Rybniku i poznania rówieśników w trakcie organizowanych turnusów "zielonej szkoły". Stowarzyszenie kilkakrotnie organizowało wyjazdy turystyczne zarówno na Litwę, jak i Ukrainę, dając rybniczanom możliwość zwiedzenia sąsiadujących z nami krajów. Wolontariusze ze Stowarzyszenia wspomagają też Polaków na Ukrainie własną pracą. W Rejonie Wileńskim działania skupione są na szkole polskiej w Egliszkach, dokąd członkowie Stowarzyszenia wielokrotnie wyjeżdżali z pomocą materialną i wspomagali modernizację szkoły. Z dobrym skutkiem zabiegali też o możliwość uczenia się, a później studiowania w Polsce jej uczniów.

W ciągu 10 lat istnienia Stowarzyszenia jego członkowie mieli okazję poznać wielu wspaniałych ludzi ze Wschodu i Zachodu Europy. Nie sposób wymienić ich wszystkich, poprzestańmy na tych najbardziej aktywnych.
Do naszych przyjaciół w Dorsten należeli i należą m.in. partnerzy z Koła Przyjaciół Rybnika w Dorsten

  • Hans–Joachim Thelen z żoną,
  • Putzi Köpper,
  • Danuta i Joachim Lippokowie,
  • Adam Juzek,
  • Peter Beker,
  • a także zmarły niedawno b. burmistrz Heinz Ritter,
  • aktualny burmistrz Lambert Lütkenhorst,
  • Anna–Maria Falkenhagen i wielu innych.

W roku 2004, z okazji 10–lecia podpisania umowy partnerskiej pomiędzy gminami Dorsten i Rybnik, także nasze organizacje podpisały oficjalną umowę o współpracy.

Bawarska gmina Eurasburg kojarzy się nieodmiennie z Rosemarie Tröscher, która organizowała pomoc dla Rybnika w stanie wojennym, a współpracowali z nią m.in. Helmut Steinberger, Hans Schmidt, Urlich Faust i wielu innych. Nasi przyjaciele w Eurasburgu byli zrzeszeni w Kole Roboczym "Polsko–Niemieckiej Wymiany Młodzieżowej i Kulturalnej", a wysiłki aktywistów koła wspierał od samego początku burmistrz Eurasburga Hans Fischhaber. Po jego odejściu ze stanowiska dzieło kontynuuje Michael Bromberger.

Przez kilka lat mieszkańcy Eurasburga przyjmowali na letni wypoczynek dzieci i młodzież z Rybnika, czemu Stowarzyszenie patronowało.
W roku 2003, z okazji 20–lecia kontaktów Eurasburga z Rybnikiem, nasze stowarzyszenia podpisały umowę o przyjaźni i współpracy.

Głównym animatorem kontaktów leżącego na południu Francji Mazamet z naszym miastem jest Jacques Beaulieu, szef Stowarzyszenia Mazamet–Rybnik i b. dyrektor katolickiego liceum im. Joanny d’Arc, który w trudnych latach ’80 nawiązał współpracę z rybnicką szkołą urszulińską, oferując jej pomoc. W działaniach tych wspiera go żona Nicole i wiele innych osób, w tym Maxime Maraval, Bernadette Andase, Michel Laurens, Michele Basset, a także całe rodziny – państwo Azema, Pons, Puech, Bonhomme. Przyjacielem Rybnika był nieżyjący, wieloletni mer Mazamet Michel Bourguignon, mer Saint–Vallier Marcel Boutloup, aktywnie we współpracy uczestniczył Jean Rousseau.

Kontakty ze szkołą w Egliszkach nawiązał pochodzący z Rybnika, a pracujący w Wilnie salezjanin, ks. Jacek Paszenda, a głównym partnerem Stowarzyszenia we współpracy z tą placówka jest od wielu lat jej dyrektor Zbigniew Czech.

Współpracę z Iwano–Frankiwskiem zainicjowała również osoba duchowna – rybnicka urszulanka, s. Krystyna, która poszukiwała dla polskich dzieci z tego miasta miejsca na letni wypoczynek. Znalazła je w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji, a partnera w osobie dyrektora Józefa Śliwki. Ważną osobą w tych kontaktach był przez wiele lat proboszcz parafii Chrystusa Króla w Iwano–Frankiwsku ks. Kazimierz Halimurka, dziś partnerzy po drugiej stronie wschodniej granicy to m.in. Igor Mielniczuk, Lubow Murga, Swietłana Dołgowa, Igor Neczybor, a zainteresowany działaniami Stowarzyszenia jest też konsul generalny Ukrainy w Polsce Michał Brodowicz.