A A A

ja0Na wniosek Stowarzyszenia Współpracy Międzynarodowej „RYBNIK-EUROPA” Rada Miasta podjęła uchwałę o nadaniu Jacques'owi Beaulieu tytułu honorowego obywatela Miasta Rybnika. ja1

W dniach 0d 19 lipca do 2 sierpnia br. na zaproszenie Prezydenta Rybnika, przebywała u nas grupa 40 dzieci z wychowawcami ze Stanisławowa (Iwano-Frankowsk) i Baru na Ukrainie. To pirewszy taki wspólny przyjazd obu delegacji z obu zaprzyjaźninych miast.

27 czerwca 2014 r. o godz. 18,00  rozpocznie się Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Członków Stowarzyszenia Współpracy Międzynarodowej Rybnik- Europa, w imieniu Zarządu zapraszam wszystkich członków Stowarzyszenia. 

Stowarzyszenie Współpracy Międzynarodowej Rybnik-Europa wspólnie ze szkołą językową Logmar niedawno zakończyło realizację dwóch projektów finansowanych ze środków europejskich. W ramach wspomnianych działań projektowych Polacy odwiedzali naszych europejskich przyjaciół, zaś goście zagraniczni mieli okazje odwiedzić Polskę i Rybnik.

W grudniu w Rybniku gościła delegacja z partnerskiego Eurasburga w Niemczech. Wizyta gości na czele której stał burmistrz Michel Bromberger oraz prezes Stowarzyszenia „Niemiecko-polskiej wymiany w zakresie młodzieży i kultury” w Eurasburgu Rosemarie Tröscher miała charakter roboczy.

img 3776

I Międzynarodowa Olimpiada Integracyjna Rybnik 2012 już za namiI

Staraniem Stowarzyszenia „Dla Dobra”, klubu sportowego „Górnik” oraz Zespołu Szkół nr 6 w Rybnik zorganizowano w naszym mieście I Międzynarodową Olimpiadę Integracyjną. Zawody nad którymi honorowy patronat objął prezydent Rybnika Adam Fudali odbyły się w piątek 14 września 2012 roku na boisku miejscowego klubu sportowego „Górnik” Boguszowice.

img 3893W piątek 21 września w Ośrodku Bushido odbyło się kolejne spotkanie członków Stowarzyszenia Współpracy Międzynarodowej Rybnik-Europa. Głównym tematem spotkania były zaplanowane jeszcze na ten rok wizyty w Rybniku kilkuosobowej delegacji z partnerskiego miasta Dorsten oraz miasta Eurasburg w Niemczech.

Podkategorie