A A A

maria1Do końca lutego można w DK w Rybniku Chwałowicach zwiedzać wystawę malarstwa Marii Budny-Malczewskiej pt."Szkic do portretu Marii". maria3 Artystka uprawia malarstwo sztalugowe, rysunek, grafikę wydawniczą, aranżuje przestrzeń ekspozycyjną oraz prowadzi zajęcia dydaktyczne z młodzieżą ucząc ją prawideł malarstwa.

a003Podczas listopadowego spotkania Stowarzyszenia rozmawiano o bieżących sprawach organizacji. Jednym z ważniejszych tematów było podjęcie uchwały w sprawie wystosowania listu z kondolencjami do naszych francuskich przyjaciół wyrażającego nasz sprzeciw oraz wyrazy głębokiego współczucia wobec aktów terroryzmu jakie miały miejsce w Paryżu. a002

"Wiosenna zmiana", która została zapoczątkowana wyborem nowego Burmistrza Eurasburga Moritza Sappl w miejsce Michaela Brombergera, dopełniła sie w piątek 11 lipca. Ze stanowiska przewodniczącej Koła Roboczego Współpracy Polsko- Niemieckiej w Eruasburgu, po 30 latach, ustąpiła Rosemarie Tröscher, która w tym dniu została uhonorowana i pożegnana w obecności trzech burmistrzów: obecnego burmistrza - Moritza Sappl i byłych burmistrzów: Hansa Fischhabera i Michaela Brombergera.

ja0Na wniosek Stowarzyszenia Współpracy Międzynarodowej „RYBNIK-EUROPA” Rada Miasta podjęła uchwałę o nadaniu Jacques'owi Beaulieu tytułu honorowego obywatela Miasta Rybnika. ja1

W dniach 0d 19 lipca do 2 sierpnia br. na zaproszenie Prezydenta Rybnika, przebywała u nas grupa 40 dzieci z wychowawcami ze Stanisławowa (Iwano-Frankowsk) i Baru na Ukrainie. To pirewszy taki wspólny przyjazd obu delegacji z obu zaprzyjaźninych miast.

27 czerwca 2014 r. o godz. 18,00  rozpocznie się Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Członków Stowarzyszenia Współpracy Międzynarodowej Rybnik- Europa, w imieniu Zarządu zapraszam wszystkich członków Stowarzyszenia. 

Stowarzyszenie Współpracy Międzynarodowej Rybnik-Europa wspólnie ze szkołą językową Logmar niedawno zakończyło realizację dwóch projektów finansowanych ze środków europejskich. W ramach wspomnianych działań projektowych Polacy odwiedzali naszych europejskich przyjaciół, zaś goście zagraniczni mieli okazje odwiedzić Polskę i Rybnik.

Podkategorie