A A A

wa01W czwartek 23 czerwca 2016 r. Ośrodku w Bushido w Rybniku odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo -Wyborcze członków Stowarzyszenia Współpracy Międzynarodowej Rybnik- Europa. Podczas spotkania przedstawiono sprawozdanie
z działalności Stowarzyszenia za okres 2012-2015.

fr 01Stowarzyszenie współpracy Międzynarodowej Rybnik-Europa otrzymało grant z Miasta Rybnika na zorganizowanie pobytu francuskiej młodzieży w naszym mieście. O wizycie francuskich gości opowiedziała podczas spotkania nauczycielka języka francuskiego, sympatyk Stowarzyszenia Elżbieta Paniczek.

maria1Do końca lutego można w DK w Rybniku Chwałowicach zwiedzać wystawę malarstwa Marii Budny-Malczewskiej pt."Szkic do portretu Marii". maria3 Artystka uprawia malarstwo sztalugowe, rysunek, grafikę wydawniczą, aranżuje przestrzeń ekspozycyjną oraz prowadzi zajęcia dydaktyczne z młodzieżą ucząc ją prawideł malarstwa.

a003Podczas listopadowego spotkania Stowarzyszenia rozmawiano o bieżących sprawach organizacji. Jednym z ważniejszych tematów było podjęcie uchwały w sprawie wystosowania listu z kondolencjami do naszych francuskich przyjaciół wyrażającego nasz sprzeciw oraz wyrazy głębokiego współczucia wobec aktów terroryzmu jakie miały miejsce w Paryżu. a002

"Wiosenna zmiana", która została zapoczątkowana wyborem nowego Burmistrza Eurasburga Moritza Sappl w miejsce Michaela Brombergera, dopełniła sie w piątek 11 lipca. Ze stanowiska przewodniczącej Koła Roboczego Współpracy Polsko- Niemieckiej w Eruasburgu, po 30 latach, ustąpiła Rosemarie Tröscher, która w tym dniu została uhonorowana i pożegnana w obecności trzech burmistrzów: obecnego burmistrza - Moritza Sappl i byłych burmistrzów: Hansa Fischhabera i Michaela Brombergera.

ja0Na wniosek Stowarzyszenia Współpracy Międzynarodowej „RYBNIK-EUROPA” Rada Miasta podjęła uchwałę o nadaniu Jacques'owi Beaulieu tytułu honorowego obywatela Miasta Rybnika. ja1

W dniach 0d 19 lipca do 2 sierpnia br. na zaproszenie Prezydenta Rybnika, przebywała u nas grupa 40 dzieci z wychowawcami ze Stanisławowa (Iwano-Frankowsk) i Baru na Ukrainie. To pirewszy taki wspólny przyjazd obu delegacji z obu zaprzyjaźninych miast.

Podkategorie