A A A

W 2019 roku obchodzimy 25 lecie partnerstwa pomiędzy Rybnikiem a niemieckim miastem Dorsten oraz 15 lecie konaków pomiędzy stowarzyszeniami działającymi w naszych miastach. Oficjalne kontakty partnerskie przypieczętowali złożeniem podpisów pod wspólną deklaracją burmistrz Heinz Ritter oraz prezydent Rybnika Józef Makosz. Zakładano, że oprócz wymiany młodzieży oraz współpracy w dziedzinie edukacji, kultury czy polityki społecznej, będzie również okazja do zdobycia przez Rybnik doświadczeń, związanych szczególnie z restrukturyzacją górnictwa.

Warto podkreślić, iż wspólna górnicza przeszłość także mocno wpisuje się w nasze kontakty. Od 15 lat animatorem wzajemnych kontaktów na poziomie organizacji pozarządowych było, i jest, po stronie niemieckiej Koło Przyjaciół Rybnika w Dorsten, założone przez Hansa-Joachima Thelena i działające od 1999 roku w Rybniku Stowarzyszenie Współpracy Międzynarodowej Rybnik- Europa. Przez minione lata siłą wzajemnych kontaktów partnerskich miast byli i wciąż pozostają ludzie, którzy z dużą determinacją wypełniają treścią podpisane przed ćwierćwieczem porozumienie. Od samego początku nasze miasta kroczą wspólna drogą ukierunkowaną na pogłębianie przyjaźni oraz rozwijanie więzi partnerskich głównie w zakresie sportu, popularyzacji kultury czy wymianę młodzieży. 14 czerwca w ramach obchodów jubileuszu w rybnickim magistracie zorganizowano konferencję podczas której podsumowano minione ćwierćwiecze. Była okazja do wspomnień oraz uhonorowania osób, które w szczególny sposób wpisały się w rozwój polsko-niemieckich kontaktów. Podczas uroczystości poznaliśmy również laureatów konkursu plastycznego dotyczącego naszego partnerstwa zorganizowanego przez Młodzieżowy Dom Kultury. Spotkaniu w urzędzie towarzyszyła projekcja filmu dokumentującego nasze kontakty partnerskie oraz wystawa fotograficzna zaprezentowana przed punktem informacji Halo Rybnik. W parku „Bukówka” na znak przyjaźni posadzono symboliczne drzewko /jabłonkę/. Poza oficjalnymi spotkaniami nie brakowało tych mniej formalnych przy ognisku na terenie Nadleśnictwa Rybnik. W naszym mieście gościli także muzycy, którzy wzięli udział w próbach i wspólnym koncercie razem z uczniami ze szkoły muzycznej w Rybniku. Gościliśmy także sportowców, którzy poza treningiem uczestniczyli w rozgrywkach w koszykówkę. Z myślą o gościach przewidziano ciekawy program połączony ze zwiedzaniem Pszczyny i Krakowa. W imieniu Zarządu oraz członków stowarzyszenia jeszcze raz dziękujemy wszystkim osobom, które aktywnie włączyły się w dotychczasową współpracę.

Wystawa fotograficzna przygotowana przez Janusz Rzymanka

Sadzenie symbolicznego drzewka

Spotkanie w plenerze

link do filmu dokumentującego współpracę miast:

FOTORELACJA:

https://www.facebook.com/janusz.rzymanek/media_set?set=a.10219061220744094&type=3