A A A

Dniach od 31 maja do 3 czerwca w Dorsten w Niemczech odbędą się Dni Rybnika. Nasze miasto reprezentować będą przedstawiciele władz samorządowych Rybnika, członkowie delegacji ze Stowarzyszenia Współpracy Międzynarodowej „RYBNIK EUROPA”. Rybnik zaprezentuje się tanecznie, wokalnie oraz fotograficznie. Nasze miasto będą reprezentować zespół taneczny FLEX z Młodzieżowego Domu Kultury w Rybniku. Grupa specjalizuje się w stylu show dance, jazz i modern dance. Regularnie uczestniczy w wielu konkursach i festiwalach o randze ogólnopolskiej i międzynarodowej. Choreografem zespołu jest Monika Floryszak. Do Dorsten pojadą także uczniowie ze Stowarzyszenia Ognisk Muzycznych w Rybniku z klasy śpiewu Magdaleny Pilarczyk i Elżbiety Kolorz. Młodzi wokaliści śpiewają znane piosenki polskich i zagranicznych piosenkarzy oraz zespołów. Swoją wystawę fotografii zaprezentuje także Janusz Rzymanek - dokumentalista, filmowiec i fotograf w jednej osobie, który od blisko 30 lat dokumentuje przejawy życia kulturalnego, społecznego w Rybniku. Wystawa fotografii będzie próbą prezentacji zmian oraz współczesnego oblicza miast Dorsten i Rybnika.