A A A
Głosowanie nad sprawozdaniami

W środę 14 marca w ośrodku „Bushido” odbyło się Walne Zebranie Stowarzyszenia Współpracy Międzynarodowej RYBNIK-EUROPA. Po otwarciu zebrania, wyborze przewodniczącego i sekretarza zebrania oraz stwierdzeniu prawomocności zebrania przez przewodniczącego uczestnicy przyjęli porządek obrad. W dalszej części zebrania przedstawiono i przegłosowano sprawozdania z działalności Stowarzyszenia za okres 2017 /sprawozdanie finansowe za rok miniony oraz sprawozdanie komisji rewizyjnej za omawiany okres/. Spotkaniu towarzyszyła dyskusja dotycząca działalności za okres całej kadencji. Podczas zebrania podjęto uchwały w sprawie zmiany statutu wynikających z nowelizacji ustawy Prawo o stowarzyszeniach. Poruszano także zaplanowanych na czerwiec Dni Rybnika w Dorsten. W ramach przedsięwzięcia przewidziano m.in. występy zespołu Flex z MDK w Rybniku, zespołu ze Stowarzyszenia Ognisk Muzycznych w Rybniku oraz wystawę fotografii Janusza Rzymanka. Szczegóły dotyczące święta naszego miasta są w trakcie ustaleń.