A A A

wa01W czwartek 23 czerwca 2016 r. Ośrodku w Bushido w Rybniku odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo -Wyborcze członków Stowarzyszenia Współpracy Międzynarodowej Rybnik- Europa. Podczas spotkania przedstawiono sprawozdanie
z działalności Stowarzyszenia za okres 2012-2015.

W roku 2012 Stowarzyszenie złożyło do Urzędu Miasta 3 wnioski na bieżącą działalność, które dotyczyły pobytu dzieci z miast partnerskich Baru
i Iwano Frankifska w Rybniku, wyjazdu członków do Mazamett oraz nauki języka polskiego w Rybniku dla dzieci z Eurasburga. Pierwszy wniosek został zrealizowany dzięki wydatnej pomocy członków oraz przy udziale szkół nr.1 i 5. Wyjazd do Krakowa, Ochab, Rud , zajęcia plastyczne w Domu Kultury w Chwałowicach oraz zajęcia z rysunku w M D K to tylko niektóre atrakcje jakie Stowarzyszenie przygotowało dzieciom z Ukrainy. W tym samym roku podpisano umowę partnerską z Stowarzyszeniem Polaków w Barze. Ponadto w Rybniku w ramach rewizyty gościliśmy delegację z Eurasburga.


Rok 2013 był rokiem jubileuszy, w którym obchodziliśmy 30 lecie wzajemnych kontaktów z gminą Eurasburg i 20 lecie podpisanie porozumień z francuskim miastem Mazamet, 10 lecie wzajemnych kontaktów z północnoirlandzkim Newtonabbey i grecką Larisą. Do upamiętnienia tych znaczących jubileuszy zorganizowano okolicznościową wystawę dokumentującą nasze wzajemne kontakty. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele w/w miast .Spotkaniem w bibliotece towarzyszyła debata z udziałem zagranicznych gości. W październiku 2013 roku w Eurasburgu zorganizowano jubileuszowe obchody 30 leci kontaktów partnerskich w którym udział wzięli przedstawiciele Miasta Rybnika. eu 3a W uroczystej gali zaszczycił konsul generalny R P W Monachium pan Aleksander Korybut Woroniecki. Z okazji 30 lecia wydano okolicznościową kronikę współpracy Polsko-Niemieckiej. Z końcem roku gościliśmy członków stow.Polaków z Baru.


W czerwcu 2014 roku członkowie Stowarzyszenia pojechali do Dorsten aby wziąć udział w Dniach Rybnika. W wyjeździe oprócz członków Stowarzyszenia uczestniczył zespół Blues Experiens, kwartet smyczkowy z szkoły muzycznej w Rybniku, zespół jazzowy South Silesian Brass Band. Zespoły miały możliwość zaprezentowania swoich możliwości między innymi na gali z okazji 20 lecia kontaktów partnerskich pomiędzy miastami Dorsten i Rybnikiem. Gospodarze zabrali nas na wycieczkę po zagłębiu Rury między innymi muzeum niemieckiego fabrykanta Alfreda Kruppa.   Na przełomie lipca i sierpnia 2014 na zaproszenie Prezydenta Miasta przyjechała do Rybnika grupa dzieci z Iwano Frankiwska i Baru. Dzieci zostały zakwaterowane w Wapienicy. Opłacono autobus w kwocie 5 tys. zł. W październiku na wniosek Stowarzyszenia skierowany do prezydenta miasta Rybnika Jacques Beaulieu otrzymał tytuł honorowego obywatela naszego miasta. W tym samym miesiącu z pracy w Zarządzie Stowarzyszenia zrezygnowała Małgorzata Owczarek, a na jej miejsce wybrano Magdalenę Papież. W listopadzie odbyła się robocza wizyta członków Stowarzyszenia w Eurasburgu. W grudniu gościliśmy delegację Frondeskrais Rybnik z Dorsten. Na spotkaniu omawiano sprawy dotyczące organizacji dni Dorsten w Rybniku w 2015r.


Wiosną 2015 roku gościła w Rybniku grupa młodzieży z Castr, aby kontynuować wspaniałe tradycje wymian międzyszkolnych. Głównym wyzwaniem była organizacja Dni Dorsten w Rybniku. Na obchody przyjechała 50 osobowa grupa z Dorsten między innymi : zespół Flame Free Roch, grupa sportowców oraz 18 członków stowarzyszenia. dor 01  W 2015 roku na potrzeby Stowarzyszenia zakupiono namiot,ławy i stoły które są niezbędne w organizowaniu spotkań integracyjnych. Grudzień to już tradycyjna wizyta w Dorsten, na której omawiano dalszą współpracę a szczególnie organizację Dni Rybnika w kolejnym roku.

W trakcie spotkania Zarząd Stowarzyszenia podziękował członkom za zaangażowanie i wszelką pomoc w organizacji licznych przedsięwzięć.